Innføring i spesialpedagogikk for ansatte i skolens mellomtrinn

Faglig kompetanse blant ansatte på skolens mellomtrinn er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Spesialpedagogikk handler om å tilrettelegge hverdagen til barn med spesielle behov.

Sted

Endre

Pris4 800,-

Om kurset

Dette lærer du

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov. Vi tar også for oss samarbeid med hjemmet, og samspillet som er nødvendig for at barnet skal være i fokus når ulike faggrupper skal samarbeide.  

Tema på kurset er

 • hva er spesialpedagogikk?
 • sosiale og emosjonelle vansker, tilhørighet og isolasjon
 • lærevansker generelt og lese- og skrivevansker spesielt
 • tale-, syns- og hørselsvansker
 • utviklingshemming, bevegelsesvansker, ulykker og skader
 • hvordan møte barn og foreldre fra andre kulturer, faglig og sosialt?
 • lettere hjernedysfunksjoner og skulte funksjonshemminger
 • barn i utsatte livssituasjoner
 • spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak
 • kommunens PP-tjeneste
 • samarbeid med hjemmet

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe på skolens mellomtrinn med barn som krever særskilt hjelp og støtte på grunn av  ulike funksjonshemminger og vansker. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Opplæringen er basert på forelesninger, faglige diskusjoner og oppgaveløsninger. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og klasserom på nett. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er. Det eneste du trenger er en pc, webkamera og hodetelefoner med mikrofon. Går du glipp av en samling, kan du se opptaket som er gjort i ettertid.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne i fagfeltet. Læreren tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 4800
 • Timer 32
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Sandefjord
 • StartMedio oktober 2020
 • Slutt08.12.2020
 • Påmeldingsfrist01.10.2020