I vår sykt perfekte verden

Hvordan hjelpe barn og unge som i stadig økende grad sliter med stressrelaterte plager og psykiske lidelser? Barn og unge som til enhver tid krever mer av seg selv for å stille opp til kravene om et perfekt ytre, toppkarakterer og et vellykket sosialt liv?

På dette kurset kan du få innsikt i mulige årsaker til at barn sliter daglig, og hvordan man kan bidra til at de unge får det bedre.

Sted

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Samfunnet, krav og trender

 • oppvekst
 • dannelse av personlighet
 • dannelse av mestringsstrategier for å håndtere utfordringene

Selvet & motivasjonsfaktorer

 • selvfølelse
 • selvbilde
 • selvtillit
 • selvregulerende evne
 • indre og ytre motivasjon
 • grensesettende atferd

Angst, stress og uro

 • ulike typer angst: prestasjonsangst, sosialangst, fobisk angst, panikkangst
 • hjernen i alarmberedskap
 • fysiologiske symptomer
 • mindfulness – oppmerksomt nærvær

Depresjon, sorg og savn

 • ulike typer depresjon, unipolar eller bipolar depresjon, dystymi, tilbakevendende depresjon, episodisk depresjon
 • sorg og savn
 • symptomer

Intervensjoner

 • Hva kan foreldre og pårørende bidra med?
 • Hva kan skolen bidra med?
 • Hva kan andre hjelpeinstanser bidra med?

Hvem er kurset for

Det passer for foreldre, pårørende, helsepersonell og skolepersonell.

Gjennomføring

Seminar / forelesning med diskusjon rundt temaene.

Lærere

Foreleser er psykolog med erfaring fra arbeid med barn og unge.

Eksamen

Det er ingen eksamen. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato