Forberedelse til fagprøven i helsearbeiderfaget

Dette kurset forbereder deg til fagprøven i helsearbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven.

Om kurset

Dette lærer du

Temaer på kurset er:

Regelverk

 • Regelverket knyttet til fagprøven
 • Gjennomgang av læreplanen

Planlegging

 • Lag en arbeidsplan med tidsplan
  • Hvilke arbeidsoppgaver kandidaten skal gjennomføre og hvordan disse skal gjennomføres. Planlegg og begrunn arbeidsoppgavene.
  • Tidsplanen tar hensyn til arbeidsplassens rutiner og pasient/brukers individuelle behov

   Pedagogiske tiltaksplaner

 • Kandidaten innhenter relevante opplysninger som grunnlag for utarbeiding av tiltaksplaner
 •  Tiltaksplaner er basert på og tilpasset pasienten/brukers individuelle  behov /situasjon og sykdomstilstand. Planen skal være faglig begrunnet og ha relevante mål som ivaretar pasient/bruker.

 Observasjon og dokumentasjon

 • Ta utgangspunkt i pasient/brukers situasjon
 • Dokumentasjon i tråd med virksomhetens rutiner
 • Personvern

Trening

 • Trening på tekniske prosedyrer som er knyttet til oppgaven som er utdelt: eks.: førstehjelp, BT og puls, håndhygiene, kommunikasjon, tømme urinpose, måle blodsukker, måle temperatur
 • Trening til egenvurdering: skrive en egenvurdering om en utført prosedyre
 • Trening til muntlig høring

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har bestått eksamen for praksiskandidater (HEA3102) og har opparbeidet arbeidserfaring i henhold til kravene slik at du kan avlegge fagprøven.

Gjennomføring

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning på pedagogisk tiltaksplan, trening til muntlig høring, og drøfting i plenum.

Kurset kan gjennomføres både i fysisk klasserom og digitalt i virtuelt klasserom. Ved undervisning i klasserom kommer praktisk trening på hverandre i tillegg.  

 

Lærere

Våre lærere har formell utdanning og yrkeserfaring i faget de underviser i, i tillegg til pedagogisk utdanning. Blant annet vil du møte lærere som har erfaring med å gjennomføre fagprøven.

Du har valgt:

Forberedelse til fagprøven i helsearbeiderfaget V22

Dette kurset forbereder deg til fagprøven i helsearbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
08.02.2022
Slutt:
01.03.2022
Kursid:
3780280484