Flerkulturell pedagogikk

Gjennom disse kursene styrker du din kompetanse i å forstå og mestre pedagogiske utfordringer i flerkulturelle sammenhenger. Du kan ta begge kursene eller velge ett av dem.

Om kurset

Dette lærer du

Kurs 1: Den flerkulturelle barnehage og skole i det norske samfunnet

 • ulike minoritetsgrupper i Norge
 • innføring i begrepene sosialisering og identitetsdannelse
 • tverrkulturell kommunikasjon
 • forebygging av fordommer og rasisme i skolen
 • en flerkulturell barnehage
 • kultur og språk
 • inkludering og samspill
 • rasisme og diskriminering
 • foreldresamarbeid

Kurs 2: Innvandring og funksjonshemming - møte med hjelpeapparatet

 • forestillinger om funksjonhemming
 • erfaringer fra møte mellom familier og hjelpeapparatet
 • kultursensitiv kommunikasjon
 • bruk av tolk i vanskelige samtaler

Hvem er studiet for

Kursene passer spesielt for deg som jobber i skole, SFO og barnehage, men er også aktuelt for  andre arbeidsplasser der du  er i kontakt med språklige minoriteter.  

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Studieplan/Læreplan

 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Den flerkulturelle barnehage og skole i det Norske samfunnet

Kurset passer spesielt for deg som jobber i skole, SFO og barnehage, men er også aktuelt for andre arbeidsplasser der du er i kontakt med språklige minoriteter.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7200
Undervisningstimer:
36
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
16.02.2022
Slutt:
20.04.2022
Kursid:
3764640484