Flerkulturell omsorg

Brukerne av helse- og omsorgstjenesten representerer et større kulturelt mangfold enn tidligere. Som helsearbeider vil du ofte møte pasienter og pårørende med en annen kulturell bakgrunn enn deg selv. På kurset lærer du hvordan du kan bidra til at omsorgen til den enkelte pasienten eller brukeren tilpasses deres bakgrunn og behov.

Kurset er utviklet gjennom et samarbeid med undervisningsmiljøer fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Norge.

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du ha fått økt kunnskap om hvordan du kan bidra til at omsorgen til den enkelte pasienten eller bruker tilpasses hans/hennes kulturelle bakgrunn og behov.

Kurset består av to hovedmoduler, en kjernemodul og en helse- og omsorgsmodul.

Kjernemodulen tar for seg:

 • Kulturell sensitivitet
 • Kommunikasjon
 • Kompetanse

Helse- og omsorgsmodulen tar for seg:

 • lndividuell pleie i en flerkulturell sammenheng
 • Kulturelle normer og tradisjoner
 • Mat, måltider og kulturelle tradisjoner
 • Helsetilstand og kulturelle begreper i tilknytning til helse og sykdom
 • Kulturell kompetanse

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Det er like aktuelt enten du er norsk eller har vokst opp i utlandet.

Det er  ingen formelle opptakskrav for å delta i undervisningen, men det er en fordel at du har erfaring fra pleie- og omsorgsarbeid.

Dersom du ikke har norsk grunnskoleutdanning bør du være på B1 nivå i norsk for å ha utbytte av kurset. Det vil si at du blant annet

 • kan forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
 • kan diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine

Er du usikker på ditt norsknivå, ta en nivåtest.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 

Lærere

Våre lærere har helsefaglig utdanning med erfaring fra arbeid i flerkulturell omsorg. 

Eksamen

Du får kursbevis når du har sendt inn og bestått oppgavene.

Du har valgt:

Flerkulturell omsorg - nettstudier

Individuell pleie i et flerkulturelt helsevesen. En stadig større andel av innvandrerbefolkningen vil få behov for helsetjenester. Hvordan møter vi de nye brukergruppenes behov for individuell pleie? Dette kurset er beregnet på helsepersonell som arbeider med pleie og omsorg overfor brukere og pasienter med en annen kulturbakgrunn en seg selv.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4600
Kursid:
380