Fagprøven for helsefagarbeidere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Dersom du har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits må du blant annet bestå en fagprøve for å få autorisasjon som helsefagarbeider i Norge.

Fagprøven er en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som tester om du har praktiske og teoretiske kunnskaper som tilsvarer norsk helsefagarbeiderutdanning.

Prøven arrangeres en gang hvert semester. Våren 2020 planlegges det å gjennomføre fagprøven i Oslo 8. og 11. mai 2020. Det kan også være aktuelt andre steder i landet.

Sted

Endre

Pris7 500,-

Om kurset

Hvordan gjennomføres fagprøven?

Fagprøven tar utgangspunkt i simulerte «reelle situasjoner» helsefagarbeidere møter i sykehjem/ eller i hjemmet. Mål fra læreplanen Vg3 helsearbeiderfaget legges til grunn for å vurdere hvorvidt du utviser faglig forsvarlighet og har kunnskaper og ferdigheter som vurderes som kritiske i et skadepotensiale- og pasientsikkerhetsperspektiv. I tillegg vurderes grunnleggende ferdigheter som å lese, uttrykke deg muntlig og skriftlig, samt å regne.

Fagprøven er delt i fire deler:

 • Du vurderer en situasjon og planlegger aktuelle tiltak i situasjonen
 • Du gjennomfører en eller flere oppgaver/iverksetter tiltak i den aktuelle situasjonen
 • Du reflekterer muntlig om utførelsen av den aktuelle oppgaven
 • Du dokumenterer/rapporterer skriftlig og muntlig til sensorene

 Mer informasjon om prøven finner du her.

Hvem er dette for

Prøven er deg som har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits og som vil ha autorisasjon som  helsefagarbeider i Norge.

Opptakskrav

For å kunne gå opp til fagprøven må du ha følgende dokumentasjon:

1.  Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert for å fremstille deg til fagprøven.

2.  Dokumentasjon om norskkunnskaper på bestått norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR). «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), med karakteren «bestått», norskprøven for voksne innvandrere (Kompetanse Norge)Vox med resultat B2, eller trinn 3 i norsk fra universitetet-/høgskole med karakter C eller bedre.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Alternativ dokumentasjon som tilsvarer norskprøve på B2-nivå

Eksamen

Prøvetiden er ca  tre timer, eksklusive pauser.

Sensur

Fagprøven blir vurdert som Bestått / Ikke bestått. Sensurfrist er en uke etter gjennomført eksamen. Du vil få resultatet sendt til deg på oppgitt e-postadresse. Har du bestått prøven, får du tilsendt prøvebevis i posten.

Antall forsøk

Du kan kun fremstille deg til fagprøven totalt tre ganger og dette må skje i løpet av en treårsperiode fra tidspunktet du fikk bekreftelsen til å gå opp til fagprøven fra Helsedirektoratet. Du må betale prøveavgift ved hver oppmelding.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 7500
 • Timer 3
 • Tidspunkt 08.30 - 16.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • StartFagprøven blir avholdt 8. mai. Blir det mange kandidater, avholdes det også prøve den 11. mai
 • Slutt11.05.2020
 • Påmeldingsfrist24.04.2020