Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Om kurset

Dette lærer du

Du får en innføring i pedagogikk, motivasjon, barnets utviklingsfaser, læring og holdninger, i tillegg til språkutvikling og ferdigheter vi kan forvente at barn på ulike alderstrinn behersker.  Du er med på å drøfte oppdragelse og læring, og får gode tips og verktøy som tas med tilbake på jobb. Utdanningen tar også for seg hvordan du samarbeider med faggrupper, som for eksempel PPT-kontoret, og med hjemmet.

Temaer på kurset er:

  • Pedagogiske grunnbegrep
  • «Jeg i møte med barnet» - handler om kommunikasjon og samspill, det aktive barnet i møte med voksne, på leting etter barneperspektivet samt vennskap og lek
  • «Oss voksne imellom» - hvor du lærer om møte med foreldre, samarbeid i personalgruppen samt kreativitet og humor
  • «Barnets møte med tall, rom og form» - du lærer å utvikle barnets tallforståelse og kunne ta dette i bruk i møte med barn og støtte den matematiske utviklingen
  • «Barnets møte med kommunikasjon, språk og tekst» - her ser vi på voksne som barnets forbilde når en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. I tillegg vil du også lære om hvordan du kan skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er, eller vil bli assistent i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen. Dersom du har grunnskole fra utlandet bør du kunne dokumentere norskferdigheter på B1-nivå. Ellers kreves det ingen andre forkunnskaper for å delta på kurset. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisning består av  gruppediskusjoner og arbeid med oppgaver.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne i faget. Læreren tar utgangspunkt i den kunnskapen du har når kurset starter og bygger så på med det du skal lære.

Veien videre

Vi anbefaler fagbrev i Barne- og ungdomsarbeider som veien videre. Som voksen kan du avlegge fagprøve når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring.

Du har valgt:

Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.Kurset er på 8 tirsdagskvelder. Det er ikke eksamen. Alle som har deltatt min. 75 % av gangene får detaljert kursbevis

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Folkeuniversitetet Førde
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
14.02.2023
Slutt:
18.04.2023
Kursid:
3827776800