Angst og mestring

Dette er kurset for deg som ønsker bedre kjennskap til hva angst er, og hvordan du selv kan håndtere angst best mulig.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Hva mener vi med angst?
  • Er angst farlig?
  • Skillet mellom normal angst og hemmende angst
  • Typiske angstreaksjoner
  • De viktigste trinnene i egenbehandling

Hvem er kurset for

Alle med interesse for emnet. Det kreves ingen forkunnskaper.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 

Lærere

Nils Sortland er daglig leder i ActioS. Han har lang erfaring innenfor både praktisk arbeid med og undervisning i emnet samt innen lederutvikling, rådgivning, konflikthåndtering og stresshåndtering.