Ordens- og dørvaktkurs

Bli politigodkjent ordensvakt!  På kurset lærer du blant annet om kommunikasjon og konflikthåndtering, skjenkebestemmelser, rusproblematikk og førstehjelp. Kurset tilbys i samarbeid med politiet og kommunen.

Sted Narvik
Varighetett semester

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Hva lærer du

Kurset vektlegger hvordan du kan forebygge konflikter og å løse konflikter uten bruk av vold.

Du lærer blant annet om:

  • rollen som ordensvakt - krav og forventninger
  • kommunikasjon, etikk og kundebehandling
  • konflikthåndtering, fysisk maktbruk og beslag
  • førstehjelp, brannvern og evakuering
  • rusmidler og adferd under påvirkning av rusmidler
  • skjenkebestemmelser/skjenkekontroll/alkoholloven og røykeloven
  • samarbeid med politiet og andre

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som ønsker å arbeide som dørvakt eller ordensvakt i hotell- og restaurantbransjen.  Du må være fylt 20 år og oppfylle politiets vandelskrav.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesning, diskusjons- og erfaringsutveksling og praktiske øvelser/rollespill med utgangpunkt i situasjoner en ordensvakt kan komme opp i. Kurset er utviklet av politiet.

Lærere

Hovedlærer er Terje Waag. I tillegg vil det være flere innledere som til daglig arbeider i kommunen og politiet.

 

Eksamen

Kurset avsluttet med en kort kunnskapsprøve.

Ved bestått prøve og minst 75 % frammøte får du kursbevis og skiltet «Godkjent ordensvakt». 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato