Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Konflikthåndtering

7,5 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året ifølge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse. Manglende opplæring kan bidra til at antallet volds- og trusselepisoder er høyere enn de ellers ville vært.

En ny forskrift i arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte i håndtering av vold og trusler i arbeidslivet.

Om kurset

Dette lærer du

  • kartlegging av risiko
  • forebyggende organisatoriske og fysiske tiltak
  • konflikthåndtering, konfliktdempende kommunikasjon
  • betydningen av oppfølging fra arbeidsgiver og kollegaer

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som arbeider i en utsatt bransjer som for eksempel: helserelaterte yrker, barnehage og undervisning, overnatting og servering og saksbehandlere og rådgivere.
Kurset er også svært relevant for deg som har ansvaret for at virksomheten jobber forebyggende med vold og trusler med utgangspunkt i bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og for deg som er tillitsvalgt.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser i å håndtere truende situasjoner.

Lærere

Våre lærere er sertifiserte instruktører fra Securitas.

Du har valgt:

Konflikthåndtering

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for deg som jobber som 1. linje personell. For deg som ofte er i kontakt med et bredt spekter av kunder eller klienter, og er mer utsatt for utfordrende atferd som sinne, trusler og vold. Kurset fokuserer på praktisk trening samtidig som at egen sikkerhet ivaretas. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 "Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold", er brukt som veileder ved utarbeidelse av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
4
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Tor
Start:
31.03.2022
Slutt:
31.03.2022
Påmeldingsfrist
21.03.2022
Kursid:
3773329008

Lignende kurs

Konflikthåndtering

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for deg som jobber som 1. linje personell. For deg som ofte er i kontakt med et bredt spekter av kunder eller klienter, og er mer utsatt for utfordrende atferd som sinne, trusler og vold. Kurset fokuserer på praktisk trening samtidig som at egen sikkerhet ivaretas. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 "Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold", er brukt som veileder ved utarbeidelse av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
4
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Tor
Start:
31.03.2022
Slutt:
31.03.2022
Påmeldingsfrist
21.03.2022
Kursid:
3773349008