Håndbrannslokkerkurs, kategori grønn

Etter kurset skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss disse temaene

  • Prøving og sertifisering av håndslokkere
  • Brannteori og brannstatistikk
  • Slokkemidler
  • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet –regelverk
  • Regelverk som setter krav til håndslokkere
  • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning i henhold til brannvernloven med tilhørende forskrift
  • Norsk standard 3910 - Vedlikehold av håndslokkere
  • Oppbygging og virkemåte forhåndslokkere
  • Kontrollrutiner for håndslokkere –praktisk undervisning
  • Servicerutiner for håndslokkere– praktisk undervisning

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som er HMS ansvarlig, byggdrifter, byggeier, brannforebyggende ansvarlig, daglig leder

Gjennomføring

Underivisningen veksler mellom teori og praktiske øvelser.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss