HMS – grunnopplæring i arbeidsmiljøloven

HMS for verneombud gir deg grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø.

Om studiet

Dette lærer du

Etter kurset vil du ha fått grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet i bedriften, slik at du kan utføre vervet som verneombud på en forsvarlig måte, og aktivt kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kurset bygger på arbeidsmiljølovens § 3-5 og veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a. disse hovedtemaene:

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter  - introduksjon            
  • Medvirkning, innflytelse og samspill, varsling
  • Oversikt over sentrale arbeidsmiljøfaktorer
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll
  • Kartleggingsmetoder og risikovurdering
  • Øvelse i å vurdere arbeidsmiljøforbedringer
  • Du lager HMS-strategi og handlingsplan for din virksomhet

Hvem passer kurset for

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men er også aktuelt for alle som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø og HMS arbeid.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller nettstudier. Velger du klasseromsundervisning, gjennomføres kurset med forelesninger, oppgaveløsning, øvelser og diskusjoner. I løpet av kurset kartlegger du arbeidsmiljø på egen arbeidsplass og utarbeider en konkret HMS-strategi og handlingsplan for din egen bedrift.

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Det er ingen eksamen, men ved fulført kurs får du utstedt HMS-sertifikat.

Lignende kurs

Grunnkurs i HMS- 40 timer - nettstudier

Kurset for deg som har eller ønsker å søke en stilling hvor det er krav om HMS kompetanse. For verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal denne utdanningen betales av arbeidsgiver.Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø. 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
5600
Undervisningstimer:
0
Kursid:
40