Brannforebyggende kurs

Brannvernlederkurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter. Du får oversikt i hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres.

Kurset tar utgangspunkt i kravene som stilles i “Forskrift om brannforebygging”.

Sted
Varighetto dager

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Praktisk risikovurdering
  • Branntekniske lover og forskrifter
  • Ansvar, eier og leier, hvem gjør hva?
  • Brannansvarlig/brannvernleders rolle
  • Øvelsesplanlegging og opplæring
  • Brannforløp, røykutvikling og brannårsaker
  • Bygningsmessig brannsikring
  • Rømningsveier
  • Offentlig tilsyn

Les mer i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn  

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som er brann- og HMS-ansvarlig, brannvernleder, bygningseier og leder av virksomhet.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesing og diskusjoner. Kursleder bruker praktiske eksempler som setter fokus på tekniske og organisatoriske sider ved brannforebyggende arbeid.

Kurset går over to dager.

Lærere

Lærer sertifisert som brannvernleder

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75 % frammøte får du bevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato