Programmering med Python - avansert

Dette kurset er for deg som kan grunnleggende programmering og som ønsker å lære mer.

Om kurset

Dette lærer du

Dette emnet bygger på programmering med Python for nybegynnere. Gjennom mye praktisk koding får man innblikk i hvordan enkle prinsipper kan skaleres opp til programmer som løser sammensatte oppgaver.

Modulen utdyper begrepene fra nybegynnerkurset, og legger også til funksjoner, flere datastrukturer, enkel dataanalyse og noen typer filhåndtering.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som behersker enkel programmering og har forkunnskaper tilsvarende programmering med Python nybegynner, og som ønsker å ta neste steg. 

Gjennomføring 

Kurset har undervisning i klasserom. Dette er tradisjonell undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted og følger undervisningen sammen med andre deltakere.

Lærere

Lærere er doktorgradsstudenter eller forskere innen IT med bred undervisningserfaring på mange ulike ferdighetsnivå. Alle er tilknyttet Simula Learning.

Om Simula Learning

Simula Learning er en del Simula-konsernet som har som formål å løse viktige, grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere, og utvikle nye kommersielle virksomheter. Simula Learning tilbyr grunnleggende IKT-kompetanse til de som ønsker god forståelse av digitale teknologier og hvilke muligheter disse åpner opp for. De leverer kurs i programmering, IT-sikkerhet, kunstig intelligens og grunnleggende datakunnskap.

Lignende kurs

Programmering med Python avansert

Dette kurset bygger videre på programmering med Python 1, og legger også til funksjoner, flere datastrukturer, enkel dataanalyse og noen typer filhåndtering. Kurset går i virtuelt klasserom. Onsdag 12.oktober 09:00 - 12:00 Tirsdag 18.oktober 10:00 - 12:00 Torsdag 20.oktober 09:00 - 12:00 Mandag 24.oktober 10:00 - 12:00 Torsdag 27.oktober 10:00 - 12:00

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7230
Undervisningstimer:
12
Tidspunkt:
09.00 - 11.00
Dager:
Man, Tir, Ons, Tor
Start:
12.10.2022
Slutt:
27.10.2022
Kursid:
3816570484