Nettverk, AI og cybersikkerhet - En digital grunnpakke

Kunnskap er ferskvare og den teknologiske utviklingen går raskere enn noensinne. Da lønner det seg noen ganger å friske opp kunnskapen! Den digitale grunnpakken gir deg en bred innføring i datateknologi, digitale verktøy, IT-sikkerhet og kunstig intelligens.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Modul 1: Datateknologi og datakommunikasjon

 • Innsikt i hvorfor alle beslutningstakere må inneha en del grunnleggende IT-kunnskap
 • Oversikt over betydningen digitale verktøy har i alle virksomheter
 • Kjennskap til digitale, strategiske beslutninger ledere ofte må ta

Modul 2: IT-sikkerhet

 • Oversikt over enkle grep for å sikre seg i en digital hverdag, inkludert gode passordvaner
 • Oversikt over de vanligste IT-truslene som kan ramme bedrifter
 • Grunnleggende forståelse for hvordan kryptering og signering fungerer
 • Kjennskap til gode sikkerhetsrutiner på reise og hjemmekontor
 • Kjennskap til god tilgangsstyring

Modul 3: Kunstig intelligens

 • Forskjellen på KI, Maskin læring og dyp læring
 • Kjennskap til hva god data er, og betydning god data har for vellykket maskinlæring
 • Innsikt i hvordan maskinlæring kan benyttes og når det fungerer best og når det ikke fungerer

Hvem er kurset for

Alle som ønsker innføring i viktige digitale begreper med spesiell oppmerksomhet mot it-sikkerhet og kunstig intelligens.

Gjennomføring 

Undervisningen foregår som:

•    Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. 

Lærere

Lærere er doktorgradsstudenter eller forskere innen IT med bred undervisningserfaring på mange ulike ferdighetsnivå. Alle er tilknyttet Simula Learning.

Om Simula Learning

Simula Learning er en del Simula-konsernet som har som formål å løse viktige, grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere, og utvikle nye kommersielle virksomheter. Simula Learning tilbyr grunnleggende IKT-kompetanse til de som ønsker god forståelse av digitale teknologier og hvilke muligheter disse åpner opp for. De leverer kurs i programmering, IT-sikkerhet, kunstig intelligens og grunnleggende datakunnskap.

Veien videre

 • Programmering 1 (Python)
 • Datasikkerhet
 • Kunstig intelligens og Big Data
 • Programmering 2 (Python)

Veien videre

 • Programmering 1 (Python)
 • Datasikkerhet
 • Kunstig intelligens og Big Data
 • Programmering 2 (Python)