DAK-operatør med 3D design

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i byggetegning og andre tekniske tegninger med AutoCAD. Du får også en innføring i 3D tegning på slutten av kurset.

Om kurset

Dette lærer du

Etter gjennomført kurs skal du beherske 2D tegning på et nivå som gjør at du er i stand til å produsere faglig gode byggetegninger på snitt, plan of fasade. Du skal også være kjent med andre tekniske tegninger, utskrifter og målsetting av tegninger i Autocad.

Disse temaene inngår:

  • Installasjon og aktivering av Autodesk design suite - pakken (inneholder Autocad). Studentversjon.
  • Komme i gang med AutoCad. Innstillinger før du starter å tegne.
  • Innføring i de vanligste tegnekommandoene og tegningshjelpfunksjoner (onsnap, grid og så videre).
  • Tegning av nye tegninger og redigering av tidligere tegnet materiale.
  • Plan-, fasade- og snittegninger.
  • Andre tegninger enn byggetegninger i 2D.
  • Målsetting og tekst i tegninger.
  • Utskrift og plotting av tegninger
  • Bruk av lag i tegninger
  • Innføring i 3D tegning

 

Hvem er kurset  for

Kurset er for deg som ønsker å tegne enkle 2D tegninger selv (eksempelvis byggetegninger) og vite litt mer om prinsippene bak 3D tegning.

Du må ha grunnleggende datakunnskaper, men du trenger ingen forkunnskaper innen fagfeltet.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som virtuelt klasserom. Her er det praktiske demonstrasjoner på tegning i Autocad. Dette kombineres med praktiske oppgaver i teknisk tegning med retting/tilbakemelding fra lærer. Alle oppgaver skal leveres via opplæringsportalen Moodle. 50 % av oppgavene er obligatoriske for å kunne få kursbevis. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre lærere har ingeniørkompetanse innenfor bygg/maskinfagene eller minst 5 års variert praksis som teknisk tegner. Alle lærere er oppdatert på de siste versjonene av Autodesk design suite - pakken.

Eksamen

Du får kursbevis hvis du har gjennomført obligatoriske oppgaver og har minst 75% oppmøte på kurset.

Du har valgt:

DAK kurs AutoCad virtuelt

Etter gjennomført kurs skal du beherske 2D tegning på et nivå som gjør at du er i stand til å produsere faglig gode byggetegninger på snitt, plan of fasade. Du skal også være kjent med andre tekniske tegninger, utskrifter og målsetting av tegninger i Autocad.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8220
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Start:
19.09.2022
Slutt:
07.11.2022
Kursid:
3780640484

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8220
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Start:
16.01.2023
Slutt:
06.03.2023
Kursid:
3823560484