Våtromssertifisering - oppdateringsmodul

Siden 1. Januar 2015 er det obligatorisk å gjennomføre oppdateringskurs i Modul A hvert femte år. Dette er kurset for deg som ønsker å opprettholde ditt sertifikat som sertifisert våtromsarbeider. Du får en oppdatering i nye forskrifter og krav, samt forandringer og endringer som har skjedd i BVN.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Oppdatering av BVN
  • Oppdatering av opplæringskravene
  • Nye lover, forskrifter og normer
  • Erfaring med skader og skadeårsaker
  • Eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • Nye materialer/produkter og løsninger
  • Forbedringspotensialer
  • Kunnskapsutveksling

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er sertifisert våtromsarbeider, og trenger oppdatering for å opprettholde sertifiseringen.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisning består av dialogforelesning, diskusjon og erfaringsutveksling. For å få mest mulig utbytte av kurset, er det viktig at du har satt deg inn i emnene som modulen omfatter. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

 Lærere

Våre kursinstruktører er sertifisert fra Fagrådet for våtrom.