Våtromssertifisering: Grunnmodul og Modul A

Bygging og rehabilitering av våtrom kan by på en rekke utfordringer. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom og er utviklet av bransjen selv, ved Fagrådet for våtrom.

Sted Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

I  løpet av kurset lærer du  å redegjøre for praktiske løsninger som sikrer varige og tette våtrom i ditt fag og å følge Byggebransjens våtromsnorm i praktisk arbeid. Du lærer også viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom de ulike håndverkerne, blir kjent med regelverk og våtromsnormen (BVN) og  betydningen av å gjennomføre kontroll- og dokumentasjonsrutiner. Kurset er todelt:

Grunnmodul

 • skader i våtrom og bakgrunn for BVN
 • presentasjon av våtromsnormen og opplæringskravene
 • hvem stiller krav til håndverkerne
 • planlegging av utførelsen
 • kontroll og dokumentasjon
 • krav til materialer
 • krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Modul A

 • delen av BVN som spesielt omhandler eget fag
 • hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter
 • hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag
 • hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser
 • hvordan utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde

Les mer i  Felles læreplan for kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som skal utføre arbeid i våtrom, eller prosjektere våtrom etter våtromsnormen (BVN). Du må ha svennebrev/fagbrev eller 5 års dokumentert relevant praksis i det faget du ønsker å ta våtromssertifikat for (tømrer,  blikkenslager, betong- og murfaget, byggtapetserer, maler, taktekker, rørlegger eller elektriker). Også lærlinger kan delta på våtromskurs, og ta våtromssertifikat, hvis de har mindre enn 6 måneder igjen av den totale læretiden.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisning består av dialogforelesning, diskusjon og erfaringsutveksling. I modul A løses en prosjektoppgave  i grupper inndelt etter  fagområde. Prosjektoppgaven sensureres og gjennomgås  lokalt.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre kursinstruktører er sertifisert fra Fagrådet for våtrom.

Eksamen

Modul A  avsluttes med 4 timers skriftlig prøve utarbeidet av Fagrådet for våtrom. Prøven dekker tema fra grunnmodulen og modul A. Eksamen i modul A er felles for alle fagområdene, og sensureres av sensorer oppnevnt av Fagrådet for våtrom. Karakter er bestått/ikke bestått.

Kandidater med bestått eksamen i sine respektive moduler får sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. Alle sertifikat registreres i et sentralt register hos Fagrådet for våtrom.   

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Mosjøen
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Sandnessjøen
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Bodø
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Brønnøysund
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Mo i Rana
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Sortland
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Narvik
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.
 • Pris 5900 + avg. FFV og eksamensavgift
 • Timer 16
 • Tidspunkt 16.00 - 20.00
 • Sted Klasserom på nett - Harstad
 • Dager Tir
 • Start15.10.2019
 • Slutt05.11.2019
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
Kurset gjennomføres som videokonferanse (klassrom på nett) og du deltar via din egen pc. I god tid før oppstarten får du bruksanvisning for innlogging og vi ta en test sammen for å se at alt fungerer.