Kurs for lærere som underviser i Kompetansepluss

På oppdrag fra Kompetanse Norge gjennomfører Folkeuniversitetet kurs for lærere som underviser i Kompetansepluss.

På dette kurset får du en innføring i hvordan tilrettelegge for opplæring i grunnleggende ferdigheter eller i norsk/samisk på arbeidsplassen. I tillegg får du en innføring i noen voksenpedagogiske prinsipper, hvordan vi kartlegger og tilpasser opplæringen for voksne. Kurset vil også ta for seg norsk/samisk opplæring i Kompetansepluss.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette kurset er for lærere som underviser i Kompetansepluss. Kompetanse Norge har egne konferanser for tilbydere av Kompetansepluss.

Klikk her for å se oversikten over konferanser.

Dette lærer du

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan tilrettelegge for opplæring på arbeidsplassen og hvordan arbeidsplassen kan fungere som en ramme for læring, hvordan bruke læringsmål for grunnleggende ferdigheter som et utgangspunkt i planlegging og gjennomføring av opplæring, og om hvordan du kan kartlegge og tilpasse opplæring for voksne.

Hva trenger du som lærer å vite om Kompetansepluss

 • hva tilskuddsordningen Kompetansepluss er og hvem den er ment for
 • tildelingskriterier og krav til innhold i opplæringen
 • hvilke grunnleggende ferdigheter det er mulig å gi opplæring i
 • din rolle som lærer i Kompetansepluss

Hvordan gjennomføre opplæring på arbeidsplassen

 • opplæring på arbeidsplassen gjennom Kompetansepluss
 • kjennetegn ved opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen
 • tips til innhold i opplæringen
 • hvordan legge til rette for opplæring
 • motivasjon, mestring og fleksibilitet

Profil for basisferdigheter

 • gjennomgang av profiler for basisferdigheter
 • hvordan bruke profiler for basisferdigheter i planlegging og tilrettelegging av undervisning
 • hvordan deltakeren kan gjøre nytte av profilene

Læringsmål for grunnleggende ferdigheter

Lærere som holder kurs i grunnleggende ferdigheter må kjenne til Læringsmålene.

Læringsmål for grunnleggende ferdigheter skal ligge til grunn for opplæring i lese-, skrive-, regne-, ikt- og muntlige ferdigheter.

Arbeidsplassen som ramme

Opplæring gjennom Kompetansepluss er knyttet til deltakernes arbeidsplass og bør kunne tilpasses til ulike forhold på arbeidsplassen. Forhold på arbeidsplassen påvirker deltakernes læring, både det de lærer på kurset og det de lærer i det daglige arbeidet.

Arbeidserfaring som kilde til læring

Voksne lærer på bakgrunn av erfaringer, og gjennom refleksjon, gjerne knyttet til egne roller og livssituasjon. Opplæring gjennom Kompetansepluss gir gode muligheter for å bygge læring på deltakernes erfaringer og også å bidra til at det som læres på kurs tas i bruk.

Hvem er kurset for

Kurset er obligatorisk for nye lærere i Kompetansepluss. Godkjente tilbydere har forpliktet seg til å sende sine lærere på dette kurset. Det stilles ingen formelle krav for å undervise i Kompetansepluss, men du bør har erfaring med voksenopplæring og tilrettelegging av undervisning for voksne.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en dagsamling på 6 timer eller over to dager der det er formålstjenlig, og skjer gjennom forelesning, gruppeoppgaver, refleksjonsoppgaver, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Lærere

Våre lærere har utdanning i voksenpedagogikk og har også mangeårig erfaring i å gjennomføre basiskompetanseopplæring i arbeidslivet.

Studieplan/Læreplan

Litteratur

1. Før du kommer på kurs er det greit at du forbereder deg. Kompetanse Norge anbefaler at du først gjennomfører nettkurs for lærere som underviser i Kompetansepluss. Ta kurset her.

2. Informasjon om hva kompetansepluss er.

3. Informasjon om hvordan du kan rekruttere deltakere til Kompetanseplusskurs.

4. Læringsmål i grunnleggende ferdigheter, og veileder til bruk av læringsmålene.

5. Utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere.

6. Profil for grunnleggende ferdigheter på jobb og materiell til kartlegging.