Asbestsanering - innvendig og utvendig kompetanse

På dette kurset lærer du å drive miljøsanering med asbestholdige materialer på en en trygg måte Vi tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets retningslinjer og kap. 4 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Sted narvik

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kurset tar for seg følgende hovedtema

Teoretisk del (to dager) Utvendig sanering

  • asbest- og asbestproblematikk, lover og forskrifter

  • medisinske aspekter

  • asbestlokalisering, målemetoder og analyse

  • personlig verneutstyr, maskiner og utstyr

  • planlegging av saneringsjobber

Praktisk del (en dag) Innvendig sanering

  • oppbygging av saneringsområdet

  • utførelse av sanering/posesanering.

Her kan du lese mer om forskriften.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg  som arbeider innenfor bygg- og anleggsbransjen, kommunale og offentlige etater, industri og andre som arbeider med sanering av asbest (riving og oppbygging). Det er arbeidsgivers ansvar at alle som deltar i arbeid med asbest har dokumentert kompetanse

Gjennomføring

Undervisningen er basert på teori og faglig gjennomgang og diskusjon i gruppe. Siste kursdag går vi gjennom praktisk oppbygging av saneringsområde og utførelse av sanering/posesanering.

Lærere

Våre lærere har høy faglig kompetanse og erfaring med asbestsanering.

Eksamen

Teoretisk del avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve på nett.

Du får kursbevis etter avsluttet kurs og bestått prøve.  Kursbeviset er grunnlaget for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for arbeid med asbestsanering, vanligvis med en varighet på  3 år.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato