Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Helsesekretær vg3 - virtuelt klasserom

Utdanningen helsesekretær er for deg som har jobbet med administrative oppgaver på legekontor eller helseforetak, og ønsker autorisasjon. På kurset lærer du mer om kommunikasjon og samhandling, administrative oppgaver og assistanse- og laboratorie- og skiftestuearbeid. Etter beståtte eksamener i programfagene kan du søke om autorisasjon som helsesekretær etter gjeldende regler. Før du tar dette kurset må du ha vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helseservice.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
41360
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
Kurset starter 29.08.2021 og vil gå på mandager 18-21 og onsdager 09-12
Kursslutt:
05.06.2023
Tidspunkt:
09.00 - 21.00
Kursid:
3784660484
Les mer Meld deg på

Helsesekretær Vg3 virtuelt klasserom

Helsekretærfaget passer for deg som vil jobbe med service, administrasjon og laboratoriearbeid på f.eks. legekontor. Etter endt utdanning kan du søke autorisasjon etter gjeldende regler. Før du tar dette kurset må du ha vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helseservice, enten ved å ha tatt eksamen eller ved å ha fått det godkjent via realkompetansevurdering.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
41400
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
Kurset starter 29.08.2022 og vil gå på mandager 18-21 og onsdager 09-12
Kursslutt:
07.06.2023
Tidspunkt:
09.00 - 21.00
Kursid:
3782760484
Les mer Meld deg på

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19100
Undervisningstimer:
90
Kursstart:
Oppstart 17.01.2022. Kurset vil gå på to kvelder i uken (mandag og onsdag)
Kursslutt:
08.06.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3756958516
Les mer Meld deg på

Helseservice Vg2

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Gjennomført kurs og bestått eksamen kvalifiserer for opptak til de helsefaglige utdanningene som er nevnt.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19100
Undervisningstimer:
90
Kursstart:
Oppstart 22.08.2022. Kurset vil gå på to kvelder i uken (mandag og onsdag)
Kursslutt:
30.11.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3782338516
Les mer Meld deg på

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
31.03.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Kursid:
3778210484
Les mer Meld deg på

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
22.09.2022
Kursslutt:
22.09.2022
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Kursid:
3780680484
Les mer Meld deg på

HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10000
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
09.03.2022
Kursslutt:
04.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3762930484
Les mer Meld deg på

Hverdagsledelse - Trygg i rollen

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, mellomleder og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10500
Undervisningstimer:
42
Kursstart:
08.09.2022
Kursslutt:
08.12.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3778060484
Les mer Meld deg på

Hverdagsledelse - Trygg i rollen Virtuelt V22

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, mellomleder og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10500
Undervisningstimer:
42
Kursstart:
10.02.2022
Kursslutt:
16.06.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3776900484
Les mer Meld deg på

Innføring i prosessledelse

Kurset passer for alle som har ansvar for å lede prosesser innen både privat og offentlig sektor med gjennomgang av tilgjengelige verktøy og redskap i prosessen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
20.09.2022
Kursslutt:
18.10.2022
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3768120484
Les mer Meld deg på