Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gjennomføres som helgesamlinger - fredager og lørdager.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
25.09.2020
Kursslutt:
15.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.45
Kursid:
3105393724
Les mer Meld deg på

Introduksjon i forvaltningsrett

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
08.09.2021
Kursslutt:
17.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Dager:
Ons
Kursid:
3583640101
Les mer Meld deg på

Kommunalrett

Faget omfatter først og fremst organiseringen av kommuner og fylkeskommuner som rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, hovedtrekkene ved deres rettslige handleevne og nasjonale myndigheters adgang til styring og kontroll.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
07.01.2021
Kursslutt:
29.03.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3584430101
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering

I dette emnet får du grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder i konfliktanalyse og konflikthåndtering. Du får også kunnskap om rettslige og utenrettslige konflikthåndteringsmåter og forholdet mellom dem, samt om etiske spørsmål og dilemmaer som oppstår ved håndtering av konflikter.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
20.01.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584770101
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Asker V21

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
17350
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
13.02.2021
Kursslutt:
09.05.2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3553951386
Les mer Meld deg på

Patent- og varemerkerett

Emnet omhandler de sentrale rettsreglene om vern for immaterielle verdier, nærmere bestemt om varemerker og andre forretningskjennetegn, om produktdesign og om oppfinnelser.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
20.01.2021
Kursslutt:
14.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584860101
Les mer Meld deg på

Skatterett

Den som har studert faget, skal være i stand til å ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet og å formidle fagstoffet systematisk. Studenten skal også kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger. Og ikke minst skal studenten være i stand til å se og kunne formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
07.01.2021
Kursslutt:
15.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584460101
Les mer Meld deg på

Trygderett

Faget trygderett gir grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, særlig om uførepensjon, om trygderettighetenes grunnlovsvern og om hvordan man løser trygderetttslige spørsmål. Se ellers om læringskravene og litteraturlisten på trygderettens semesterside.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
19.01.2021
Kursslutt:
13.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584780101
Les mer Meld deg på

Utlendingsrett

Studentene skal lære kriteriene for beskyttelse: asyl, vern motforfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag. Kurset drøfterkonflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen. Studentene skal også analysere kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
18.01.2021
Kursslutt:
12.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584810101
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
14.09.2021
Kursslutt:
14.06.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3427013214
Les mer Meld deg på