Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Akademisk skrivekurs

Til deg som skal skrive en akademisk oppgave, men har lite erfaring med denne sjangeren, du får råd og veiledning i hvordan du kan forberede deg i forkant av en skriftlig hjemmeeksamen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1200
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
05.03.2022
Kursslutt:
05.03.2022
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3759830484
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi Asker 2022/2023

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemne student ved UiB etter gitte frister: https://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner Frister: realkompetanse før 1.12.21 og gen.stk.komp./enkeltemne fra 2.1..2023 Betale sem.avg. + eksamensreg. 1.2.2023

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
28900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
Medio september 2022
Kursslutt:
12.03.2023
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3754361386
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi Gol 2022/2023

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris:
28900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
3. september 2022
Kursslutt:
12.03.2023
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3761563550
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi Førde H22

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Folkeuniversitetet Førde
Samlet pris:
28900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
27. august 2022
Kursslutt:
19.02.2023
Tidspunkt:
10.00 - 18.00
Dager:
Lør, Søn
Kursid:
3765366800
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - kollektiv del 10 stp

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området.Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Arbeidsrett – kollektiv del JUR1512 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
17.01.2022
Kursslutt:
18.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3731120484
Les mer Meld deg på

Barnerett 10 stp

Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Målet er å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, og samtidig å gi kunnskap som er praktisk anvendbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
10.01.2022
Kursslutt:
19.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3741480484
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett 10 stp

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2022
Kursslutt:
20.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3736190484
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 1

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
28550
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
14.09.2022
Kursslutt:
07.12.2022
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3764903510
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 1 Oslo H22

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris:
28550
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
21.09.2022
Kursslutt:
14.12.2022
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3764880484
Les mer Meld deg på

Examen philosophicum V22

Du vil få en innføring i hvordan et utvalg tenkere (filosofer) forstår virkeligheten og hva de mener var forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn. Du får også innsyn i viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære. Søknadsfrist for opptak som enkeltemne student ved Universitetet i Oslo er 15 desember

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
Januar
Kursslutt:
27.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3765870484
Les mer Meld deg på