Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Veiledning og coaching emne 3 Sandefjord

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.Studiet gir 30 studiepoeng.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Det er et deltidsstudieum som går over ca. 8 helgesaminger, fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra 0900-1

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
26800
Undervisningstimer:
96
Kursstart:
30.09.2022
Kursslutt:
26.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3767863222
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching, emne 1+2, Arendal/Kristiansand H-22

Veiledning og coaching emne 1+2 er et deltidsstudium som går over 1. skoleår og gir 30 stp ved bestått eksamen. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
Sept. -22
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3763974847
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching, emne 1+2, Listerregionen

Veiledning og coaching emne 1+2 er et deltidsstudium som går over 1. skoleår og gir 30 stp ved bestått eksamen. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen er det meste helgebasert. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kvinesdal, Lirster regionen
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
Sept. -22
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3763984480
Les mer Meld deg på