Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Veiledning og coaching, emne 1+2, Listerregionen

Veiledning og coaching emne 1+2 er et deltidsstudium som går over 1. skoleår og gir 30 stp ved bestått eksamen. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen er det meste helgebasert. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kvinesdal, Lirster regionen
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
Sept. -22
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3763984480
Les mer Meld deg på