Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

JUS1211 Privatrett II 30 stp - Virtuelt klasserom

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
26850
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
13.09.2021
Kursslutt:
10.05.2022
Tidspunkt:
16.30 - 20.00
Kursid:
3671920101
Les mer Meld deg på

JUS1211 Privatrett II 30 stp - Virtuelt klasserom

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24500
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
19.09.2022
Kursslutt:
09.05.2023
Tidspunkt:
16.30 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3760290101
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering 10 stp

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Konflikthåndtering JUR1504 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO)

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
13.01.2022
Kursslutt:
07.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3741490484
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Asker V22

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Medio februar
Kursslutt:
30.04.2022
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3753411386
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Førde

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Folkeuniversitetet Førde
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
29. og 30. januar
Kursslutt:
30.04.2022
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3750776800
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Hardanger

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Norheimsund, Sandven hotell
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
12. og 13. februar
Kursslutt:
30.04.2022
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3750785600
Les mer Meld deg på

Personalpsykologi - virtuelt klasserom V22

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Studietilbudet forbereder deg til eksamen som enkeltemnestudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Medio januar - tirsdager og torsdager
Kursslutt:
12.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3758850484
Les mer Meld deg på

Skatterett JUR1981 10 stp

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
19.01.2022
Kursslutt:
20.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Kursid:
3759180484
Les mer Meld deg på

Trygderett 10 stp

Med trygderett får du grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, særlig om uførepensjon, om trygderettighetenes grunnlovsvern og om hvordan man løser trygderettslige spørsmål.Emnet skal gi studentene solide kunnskaper og grundig forståelse når det gjelder sentrale problemstillinger, grunnbegreper og hovedprinsipper i folketrygdsystemet.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Trygderett JUR1960 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
11.01.2022
Kursslutt:
26.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3741520484
Les mer Meld deg på

Utlendingsrett 10 stp

Med utlendingsrett får du grunnleggende kunnskap om reglene for adgang til og opphold i Norge. Emnet omhandler kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag. Det drøfter konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.Studentene skal analysere kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning. Emnet gir også en innføring i internasjonale konvensjoner

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2022
Kursslutt:
20.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3741530484
Les mer Meld deg på