Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Konflikthåndtering 10 stp

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Konflikthåndtering JUR1504 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO)

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Ons, Tor
Kursid:
3741490484
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
09.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3798110484
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Asker H22

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Medio september 2022
Kursslutt:
20.11.2022
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3753411386
Les mer Meld deg på

Personalpsykologi - virtuelt klasserom H22

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Studietilbudet forbereder deg til eksamen som enkeltemnestudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
August - tirsdager og torsdager
Kursslutt:
24.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3758850484
Les mer Meld deg på

Trygderett V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
09.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3806540101
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1 og 2

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gir 30 studiepoeng.Studiet er et deltidsstudium på ca. 108 timer, går på fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra kl. 0900-1600. Studiet går over et skoleår og gir 30 studiepoeng. Kan bygges videre til Veiledning og coaching emne 3 som går over et skoleår og gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
32900
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
16.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3764853047
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gir 30 studiepoeng.Studiet er et deltidsstudium på ca. 108 timer, går på fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra kl. 0900-1600. Studiet går over et skoleår og gir 30 studiepoeng. Kan bygges videre til Veiledning og coaching emne 3 som går over et skoleår og gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
32900
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
23.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3764873222
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 3 Sandefjord

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.Studiet gir 30 studiepoeng.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Det er et deltidsstudieum som går over ca. 8 helgesaminger, fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra 0900-1

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Samlet pris:
29450
Undervisningstimer:
96
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
26.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3767863047
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 3 Sandefjord H22

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.Studiet gir 30 studiepoeng.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Det er et deltidsstudieum som går over ca. 8 helgesamlinger, fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra 0900-1530

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
32900
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
26.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3793453222
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching, emne 1+2, Arendal/Kristiansand H-22

Veiledning og coaching emne 1+2 er et deltidsstudium som går over 1. skoleår og gir 30 stp ved bestått eksamen. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
26800
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3763974847
Les mer Meld deg på