Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger, 2 onsdager fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Oslo og 4 av samlingene er digitalt.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
31000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3764730402
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Drammen og 4 av samlingene er digitale.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Drammen
Samlet pris:
31000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
16.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Fre, Lør
Kursid:
3764713047
Les mer Meld deg på

Introduksjon i forvaltningsrett V23

JUROFF1201 vil gi deg hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsretten. Du får forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis Du får en gjennomgåelse av reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
27.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3793140101
Les mer Meld deg på

Kommunalrett V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
09.01.2023
Kursslutt:
27.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3768860101
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering 10 stp

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Konflikthåndtering JUR1504 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO)

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Ons, Tor
Kursid:
3741490484
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
09.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3798110484
Les mer Meld deg på

Trygderett V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
09.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3806540101
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1 og 2

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gir 30 studiepoeng.Studiet er et deltidsstudium på ca. 108 timer, går på fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra kl. 0900-1600. Studiet går over et skoleår og gir 30 studiepoeng. Kan bygges videre til Veiledning og coaching emne 3 som går over et skoleår og gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
32900
Undervisningstimer:
108
Kursstart:
16.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3764853047
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 3 Sandefjord H22

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.Studiet gir 30 studiepoeng.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Det er et deltidsstudieum som går over ca. 8 helgesamlinger, fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra 0900-1530

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
29850
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
26.05.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3793453222
Les mer Meld deg på