Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp.

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Kristiansand
Samlet pris:
28970
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
26.08.2020
Kursslutt:
21.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3142154608
Les mer Meld deg på

Kommunalrett

Kommunalrett gir innsikt i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring. Kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse. De er ikke en del av statsforvaltningen, men har ansvar for store deler av de oppgavene som er lagt til den offentlige forvaltningen i Norge.Det omfatter først og fremst organiseringen av kommuner og fylkeskommuner som rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, hovedtrekkene ved deres rettslige handleevne og nasjonale myndigheters adgang til kontroll.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
17.08.2020
Kursslutt:
16.11.2020
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3219365514
Les mer Meld deg på

Motivasjonspsykologi Asker V21

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
17350
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
13.02.2021
Kursslutt:
09.05.2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3553951386
Les mer Meld deg på

Personalpsykologi-PSYK106

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Tangen 76
Samlet pris:
16500
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Personalpsykologi,15 stp.- Kristiansand
Kursslutt:
08.11.2020
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3549894608
Les mer Meld deg på

Personalpsykologi-PSYK106-Arendal

Undervisningen foregår på vårt kursenter Tangen 76, Kristiansand - det er 4 helgesamlinger. Lørdag og søndag kl. 10.00-17.00.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Tangen 76
Samlet pris:
16500
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Personalpsykologi,15 stp.- Arendal
Kursslutt:
08.11.2020
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3549934608
Les mer Meld deg på

Privatrett II 30 stp

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.Du kan ta eksamen i dette emnet ved å melde deg opp til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
26850
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
07.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 19.30
Dager:
Man
Kursid:
3515627650
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
15.09.2020
Kursslutt:
11.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3427013214
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen vil i hovedsak bli helgebasert (fredag/lørdag)Undervisningssted kan bli vårt kurssenter i Arendal, men ikke bestemt enda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Kristiansand
Samlet pris:
31570
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
18.09.2020
Kursslutt:
08.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3472744608
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
31570
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
18.09.2020
Kursslutt:
08.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3181424847
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
31150
Undervisningstimer:
96
Kursstart:
24.09.2020
Kursslutt:
22.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3345011386
Les mer Meld deg på