Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Coaching og relasjonsledelse emne 1

Lederutviklingsprogrammet er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det legges vekt på det mellommenneskelige perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Deltakerne utfordres til systematisk og grundig refleksjon over sin rolle som leder. Studiet er et samarbeid mellom Folkeuniversitetet og OsloMet

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
22950
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
14.09.2022
Kursslutt:
07.12.2022
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3764903510
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 1 Oslo H22

Lederutviklingsprogrammet er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det legges vekt på det mellommenneskelige perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Deltakerne utfordres til systematisk og grundig refleksjon over sin rolle som leder. Studiet er et samarbeid mellom Folkeuniversitetet og OsloMet

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris:
22950
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
19.09.2022
Kursslutt:
06.12.2022
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3764880484
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Oslo og 4 av samlingene er digitalt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris:
31000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3764730402
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Drammen og 4 av samlingene er digitale.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
31000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
16.09.2022
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3764713047
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)Fire av helgesamlingene er på Folkeuniversitetet i Arendal og 4 av helgesamlingene er digitalt.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Arendal
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Sept.-22
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3763924847
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk, Listerregionen-H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår som helgebasert undervisning. Fire av helgesamlingene er i klasserom og fire av helgesamlingene er digitalt.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Kvinesdal
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Sept.-22
Kursslutt:
27.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3763954480
Les mer Meld deg på

Introduksjon i forvaltningsrett V23

JUROFF1201 vil gi deg hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsretten. Du får forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis Du får en gjennomgåelse av reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
27.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3793140101
Les mer Meld deg på

Introduksjon til helserett H22 10 stp

Helseretten handler om det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til sykdom og helse. Stor vekt legges på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre vektlegges forståelse av rettskildesituasjonen i helseretten og vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Tirsdag 30.08.2022
Kursslutt:
22.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tir
Kursid:
3767890101
Les mer Meld deg på

JUS1211 Privatrett II 30 stp - Virtuelt klasserom

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett. Studiet utgjør 30 stp av 1. avdeling Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24500
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
19.09.2022
Kursslutt:
09.05.2023
Tidspunkt:
16.30 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3760290101
Les mer Meld deg på

Kommunalrett V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
09.01.2023
Kursslutt:
27.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3768860101
Les mer Meld deg på