Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Helserett

Helseretten handler om rettsregler knyttet til sykdom og helse. Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre legges vekt på vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.Undervisning skjer via virtuelt klasserom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Oppstart høsten 2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
16.15 - 20.00
Kursid:
3277683550
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gjennomføres som helgesamlinger - fredager og lørdager.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
28000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Fredag 21. august
Kursslutt:
15.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.45
Kursid:
3105393724
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasertundervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
28970
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
26.08.2020
Kursslutt:
21.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3462884847
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Kristiansand
Samlet pris:
28970
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
26.08.2020
Kursslutt:
21.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3142154608
Les mer Meld deg på

Introduksjon i forvaltningsrett

Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.Undervisning skjer via virtuelt klasserom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Oppstart høsten 2020
Kursslutt:
16.11.2020
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Kursid:
3476068514
Les mer Meld deg på

Kommunalrett

Kommunalrett gir innsikt i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring. Kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse. De er ikke en del av statsforvaltningen, men har ansvar for store deler av de oppgavene som er lagt til den offentlige forvaltningen i Norge.Det omfatter først og fremst organiseringen av kommuner og fylkeskommuner som rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, hovedtrekkene ved deres rettslige handleevne og nasjonale myndigheters adgang til kontroll.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
17.08.2020
Kursslutt:
16.11.2020
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3219362817
Les mer Meld deg på

Patent- og varemerkerett 10 stp

Emnet omhandler rettsreglene om næringslivets kjennetegn, dvs. vernet for varemerker og andre varekjennetegn, firma og forretningsnavn for øvrig, og rettsreglene om patent på tekniske oppfinnelser.Du får kunnskap om sentrale immaterialrettslige fag, og et godt grunnlag for arbeid med immaterialrett i praksis, som advokat, rådgiver eller i forvaltningen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
03.08.2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3219483208
Les mer Meld deg på

Privatrett II 30 stp

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.Du kan ta eksamen i dette emnet ved å melde deg opp til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
26850
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
07.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 19.30
Dager:
Man
Kursid:
3515625008
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
31570
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
18.09.2020
Kursslutt:
08.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3181424847
Les mer Meld deg på

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen vil i hovedsak bli helgebasert (fredag/lørdag)Undervisningssted kan bli vårt kurssenter i Arendal, men ikke bestemt enda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Kristiansand
Samlet pris:
31570
Undervisningstimer:
92
Kursstart:
18.09.2020
Kursslutt:
08.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3472744608
Les mer Meld deg på