Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB). Helgesamlinger.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
33150
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
05.09.2020
Kursslutt:
28.02.2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3456921386
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - kollektiv del

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området.Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Arbeidsrett – kollektiv del JUR1512 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
18.01.2021
Kursslutt:
05.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3584320484
Les mer Meld deg på

Barnerett

Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Målet er å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, og samtidig å gi kunnskap som er praktisk anvendbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
26.01.2021
Kursslutt:
20.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3550980101
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
20.01.2021
Kursslutt:
14.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584370101
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 1 Oslo V21

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Øst
Samlet pris:
29400
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
20.01.2021
Kursslutt:
29.04.2021
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3611540105
Les mer Meld deg på

Eksamensforberedende skrivekurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
950
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
19.09.2020
Kursslutt:
19.09.2020
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3601144847
Les mer Meld deg på

Folkerett V21

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Oppstart høsten 2020
Kursslutt:
12.04.2021
Tidspunkt:
12.00 - 21.30
Kursid:
3584410101
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
28970
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
26.08.2020
Kursslutt:
21.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3462884847
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gjennomføres som helgesamlinger - fredager og lørdager.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
25.09.2020
Kursslutt:
15.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.45
Kursid:
3105393724
Les mer Meld deg på

Kommunalrett V21

Faget omfatter først og fremst organiseringen av kommuner og fylkeskommuner som rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, hovedtrekkene ved deres rettslige handleevne og nasjonale myndigheters adgang til styring og kontroll.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
07.01.2021
Kursslutt:
29.03.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3584430101
Les mer Meld deg på