Eksamensforberedende skrivekurs: Akademisk skriving

En del universitetets- og høgskolefag avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen.  På slike eksamener er det ikke nok å «huske pensum». Du skal vise at du kan bruke teori og metoder selvstendig til å drøfte den aktuelle problemstillingen.

Akademisk skriving er en egen sjanger, og for å få gode eksamensresultater er det viktig at du mestrer denne. På det te kurset utvikler du nettopp disse ferdighetene.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset får du råd og veiledning i hvordan du kan forberede deg i forkant av en skriftlig hjemmeeksamen.  Følgende tema blir gjennomgått:

  • Hvordan tilnærme seg problemstillingen?
  • Hva er en disposisjon? Hvordan lage og bruke en disposisjon?
  • Hvordan finne litteratur? Hvordan kildehenvise?
  • Hvordan gi og ta i mot nyttige innspill? (bruk av veiledningsgruppen i arbeidet)
  • Hvordan formulere seg på en ryddig, klar og forståelig måte?

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger, eksempler, øvelser og egentrening med veiledning.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som skal skrive en akademisk oppgave, men har lite erfaring med denne sjangeren.

Lærere

Tone L. Fauglied er vår foreleser på dette kurset. Hun har blant annet hovedfag i spesialpedagogikk, undervisningskompetanse og har erfaring med å holde forelesninger om språk.

Hun har også erfaring med sensoroppdrag for ulike høyskoler og har drevet mye med veiledning av studenter som skriver akademiske oppgaver.

Eksamen

Det er ingen eksamen. Det blir gitt ut kursbevis på slutten av kurset.  

Du har valgt:

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1200
Undervisningstimer:
6
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
Mars-22
Slutt:
19.03.2022
Kursid:
3759830484

Lignende kurs

Akademisk skrivekurs

Til deg som skal skrive en akademisk oppgave, men har lite erfaring med denne sjangeren, du får råd og veiledning i hvordan du kan forberede deg i forkant av en skriftlig hjemmeeksamen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1200
Undervisningstimer:
6
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
13.11.2021
Slutt:
13.11.2021
Kursid:
3733880484