Eksamensforberedende skrivekurs: Akademisk skriving

En del universitetets- og høgskolefag avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen.  På slike eksamener er det ikke nok å «huske pensum». Du skal vise at du kan bruke teori og metoder selvstendig til å drøfte den aktuelle problemstillingen.

Akademisk skriving er en egen sjanger, og for å få gode eksamensresultater er det viktig at du mestrer denne. På det te kurset utvikler du nettopp disse ferdighetene.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset får du råd og veiledning i hvordan du kan forberede deg i forkant av en skriftlig hjemmeeksamen.  Følgende tema blir gjennomgått:

  • Hvordan tilnærme seg problemstillingen?
  • Hva er en disposisjon? Hvordan lage og bruke en disposisjon?
  • Hvordan finne litteratur? Hvordan kildehenvise?
  • Hvordan gi og ta i mot nyttige innspill? (bruk av veiledningsgruppen i arbeidet)
  • Hvordan formulere seg på en ryddig, klar og forståelig måte?

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger, eksempler, øvelser og egentrening med veiledning.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som skal skrive en akademisk oppgave, men har lite erfaring med denne sjangeren.

Lærere

Tone L. Fauglied er vår foreleser på dette kurset. Hun har blant annet hovedfag i spesialpedagogikk, undervisningskompetanse og har erfaring med å holde forelesninger om språk.

Hun har også erfaring med sensoroppdrag for ulike høyskoler og har drevet mye med veiledning av studenter som skriver akademiske oppgaver.

Eksamen

Det er ingen eksamen. Det blir gitt ut kursbevis på slutten av kurset.  

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
950
Undervisningstimer:
6
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
19.09.2020
Slutt:
19.09.2020
Kursid:
3601144847