Motivasjonspsykologi

Emnet Motivasjonspsykologi passer for deg som ønsker å fremme læring, og øke mestring og prestasjoner, blant medarbeidere.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer å forstå sammenhengen mellom motivasjon og ytelse som et resultat av samhandling mellom atferd, personlige forhold og forhold i miljøet.

Hovedemner er:

 • hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring
 • strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse
 • sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning
 • ulike typer motivasjon
 • motivasjon og behov
 • personlighet og motivasjon
 • verdien av egne opplevelser
 • emosjoner og motivasjon
 • motivasjon, strategier og læringsmiljø
 • ledelse og motivasjon
 • motivasjon, prestasjoner og selvoppfatning
 • verdien av andre sine forventninger

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som er leder og ønsker å få en systematisk innføring i hvordan du kan fremme læring og øke prestasjoner, motivasjon og mestring blant dine medarbeidere.

Emnet er også høyst aktuelt for deg som jobber innenfor utdanningssektoren og/eller med å fremme motivasjon og mestring på din arbeidsplass.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du tar eksamen som privatist ved UiB. 

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning. Studieløpet er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, oppgaveløsning og praktiske øvelser. Undervisning går på deltid over ett semester.

Forelesere

Foreleser i Asker og Oslo er Terje Manger Professor emeritus. Les hva han sier om faget. 

I andre regioner har foreleserne våre tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Motivasjonspsykologi.

Finansiering

Utdanningen kan være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist tar en individuell 4-timers eksamen. Det er Universitetet i Bergen som avholder eksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss