Motivasjonspsykologi

Emnet Motivasjonspsykologi passer for deg som ønsker å fremme læring, og øke mestring og prestasjoner, blant medarbeidere.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Sted

Endre

Studiepoeng15
Varighetett semester
Pris11 800,- til 13 500,-

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer å forstå sammenhengen mellom motivasjon og ytelse som et resultat av samhandling mellom atferd, personlige forhold og forhold i miljøet.

Hovedemner er:

 • hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring
 • strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse
 • sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning
 • ulike typer motivasjon
 • motivasjon og behov
 • personlighet og motivasjon
 • verdien av egne opplevelser
 • emosjoner og motivasjon
 • motivasjon, strategier og læringsmiljø
 • ledelse og motivasjon
 • motivasjon, prestasjoner og selvoppfatning
 • verdien av andre sine forventninger

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som er leder og ønsker å få en systematisk innføring i hvordan du kan fremme læring og øke prestasjoner, motivasjon og mestring blant dine medarbeidere.

Emnet er også høyst aktuelt for deg som jobber innenfor utdanningssektoren og/eller med å fremme motivasjon og mestring på din arbeidsplass.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du tar eksamen som privatist ved UiB. 

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, oppgaveløsning og praktiske øvelser.

 Undervisning går på deltid over ett semester.

Forelesere

Foreleserne våre har tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Motivasjonspsykologi.

Finansiering

Utdanningen kan være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist tar en individuell 4-timers eksamen. Det er Universitetet i Bergen som avholder eksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato