Motivasjonspsykologi

Emnet Motivasjonspsykologi passer for deg som ønsker å fremme læring, og øke mestring og prestasjoner, blant medarbeidere.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som enkeltemnestudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer å forstå sammenhengen mellom motivasjon og ytelse som et resultat av samhandling mellom atferd, personlige forhold og forhold i miljøet.

Hovedemner er:

 • hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring
 • strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse
 • sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning
 • ulike typer motivasjon
 • motivasjon og behov
 • personlighet og motivasjon
 • verdien av egne opplevelser
 • emosjoner og motivasjon
 • motivasjon, strategier og læringsmiljø
 • ledelse og motivasjon
 • motivasjon, prestasjoner og selvoppfatning
 • verdien av andre sine forventninger

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som er leder og ønsker å få en systematisk innføring i hvordan du kan fremme læring og øke prestasjoner, motivasjon og mestring blant dine medarbeidere.

Emnet er også høyst aktuelt for deg som jobber innenfor utdanningssektoren og/eller med å fremme motivasjon og mestring på din arbeidsplass.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du tar eksamen som enkeltemnestudent ved UiB. 

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning. Studieløpet er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, oppgaveløsning og praktiske øvelser. Undervisning går på deltid over ett semester.

Forelesere

Foreleser i Asker og Oslo er Terje Manger Professor emeritus. Les hva han sier om faget. 

I andre regioner har foreleserne våre tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Motivasjonspsykologi.

Finansiering

Utdanningen kan være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som enkeltemnestudent tar du en individuell 4-timers eksamen. Det er Universitetet i Bergen som avholder eksamen.

For å få eksamensrett hos UiB må du registrere deg som enkeltemnestudent hos dem. 

Dette må gjøres før 1.8. for høstsemesteret og 1.12. for vårsemesteret via Opptak til enkeltemner – UiB.

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemnestudent innen fristen.  Det samme gjelder oppmelding til eksamen som er 1.9. for høstsemesteret og 1.2. for vårsemesteret.

Lignende kurs

Motivasjonspsykologi Asker H22

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
16900
Undervisningstimer:
56
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Start:
Medio september 2022
Slutt:
20.11.2022
Søknadsfrist
01.08.2022
Kursid:
3753411386