Arbeids- og organisasjonspsykologi

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.

Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som enkeltemnestudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Om studiet

Dette lærer du

Disse delemnene inngår:

 • psykologisk organisasjonsteori
 • kommunikasjon i organisasjoner  
 • organisasjonsutvikling, læring eller omstilling?  
 • konflikt og konflikthåndtering  
 • ledelse og ledelsesfilosofiens historie  
 • organisasjonskultur og organisasjonsklima  
 • danning og utvikling grupper og team  
 • psykososialt arbeidsmiljø  
 • jobb og familie  
 • jobbtrivsel  
 • motivasjon i jobbsammenheng  
 • verdien av det sosiale på jobben  
 • individualitet på arbeidsplassen  
 • stress og helse i arbeidslivet

Hvem er studiet for

Deltidsstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi passer godt som etter- og videreutdanning for deg som er leder, mellomleder, tillitsvalgt eller personalansvarlig i både offentlig og privat sektor. Studiet har stor praktisk nytteverdi.

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Du kan søke om realkompetansevurdering dersom du har fylt 25 år. Her finner du mer informasjon om realkompetanse.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing.

Forelesere

Foreleserne våre har tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Finansiering

Studiet er godkjent i Statens lånekasse for Utdanning med 50% studieprogresjon. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du går opp til en individuell skriftlig eksamen på åtte (8) timer. Eksamen avholdes av Universitetet i Bergen.

 For å få eksamensrett hos UiB må du registrere deg som enkeltemnestudent hos dem. 

Dette må gjøres før 1.8. for høstsemesteret og 1.12. for vårsemesteret via Opptak til enkeltemner – UiB.

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemnestudent innen fristen.  Det samme gjelder oppmelding til eksamen som er 1.9. for høstsemesteret og 1.2. for vårsemesteret.

Du har valgt:

Arbeids- og organisasjonspsykologi Nordfjordeid/Sandane hausten 2022 og våren 2023

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemne student ved UiB etter gitte frister: https://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner Frister: realkompetanse før 1.12.21 og gen.stk.komp./enkeltemne fra 2.1..2023 Betale sem.avg. + eksamensreg. 1.2.2023

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Nordfjordeid, Nordfjordeid/Sandane
Samlet pris:
28900
Undervisningstimer:
120
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Dager:
Lør, Søn
Start:
27. august 2022
Slutt:
19.02.2023
Søknadsfrist
01.08.2022
Kursid:
3765366770