Veiledning og coaching 3

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og  hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.

Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaer inngår:

 • Myndiggjøring, makt, mestring og empowerment
 • Den lærende organisasjonen og arbeidsplassen som læringsarena.
 • Veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser.
 • Suksessfaktorer i endrings- og utviklingsarbeid.
 • Kontekstuelle og kulturelle forhold i endrings- og utviklingsarbeid.
 • Makt- og motprosesser i  endrings- og utviklingsarbeid
 • Forankrings- og nettverksarbeid
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som allerede arbeider med undervisning og/eller  veiledning, og for deg som har lyst til å arbeide med coaching.  

Studiet er også relevant for deg som er leder og ønsker å utvikle  dine kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en «coachende» lederstil.

Opptakskrav

Det er ingen krav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du kunne dokumentere ett av følgende krav:

 • Fullført emne 1 + 2 av Veiledning og Coaching
 • Fullført emne 1 + 2 av Coaching og relasjonsledelse
 • Fullført 30 sp. i Veiledningspedagogikk

Du blir tatt opp som student ved OsloMet - storbyuniversitetet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, prosjektarbeid og individuelt arbeid med veiledning.

Utdanningen går på deltid over to semestre.  

Forelesere

Foreleserne er ansatt ved, eller har faglig godkjenning fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Studieplan/Læreplan

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Prosjekteksamen i gruppe på 2 - 4 studenter etter gitte kriterier.

I eksamensbesvarelsen skal dere  analysere og drøfte et utviklingsprosjekt knyttet til veiledning og coaching som dere har gjennomført på valgt arena.

Eksamensbesvarelsen skal vise planlegging, gjennomføring og refleksjon over utviklingsarbeidet og være knyttet opp mot relevant teori.

Vurderingsuttrykk A-F.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Veiledning og coaching emne 3, 30 stp

Studiet har hovedfokus på veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper, og hvordan du kan fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
96
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
16.09.2021
Slutt:
15.06.2022
Søknadsfrist
01.09.2020
Kursid:
3330583047