Veiledning og coaching 1 og 2

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Om studiet

Dette lærer du

Studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner og praktiske øvelser. Refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching samt egen rolle som veileder og coach står sentralt.

Emne 1: Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching

 • Generell grunnlagskunnskap i veiledning og coaching.
 • Det filosofiske, etiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning og coaching.
 • Veileder og/eller coach som relasjonsbygger og prosessleder.
 • Faser i, og organisering, av veilednings- og coachingprosesser med bl.a. systematikk og struktur i prosessene.

Emne 2: Veiledning og coaching i grupper

 • Veiledning og coaching i grupper.
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper.
 • Metoder og modeller i veiledning og coaching.
 • Gruppen som læringsarena.
 • Samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Hvem er studiet for

Studiet er for deg som jobber med undervisning, utviklingsarbeid, veiledning og/eller coaching, eller har lederoppgaver.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting yrkesfaglærer i videregående opplæring. Se programplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

Du blir tatt opp som student ved OsloMet - storbyuniversitetet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Utdanningen går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning og prosjektarbeid.

Forelesere

Forelesere våre er ansatt, eller har faglig godkjenning fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Studieplan/Læreplan

Programplan Veiledning og coaching

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Emne 1– Prosjekteksamen individuell

Vurderes til bestått / ikke bestått.

Emne 2 – Todelt eksamen

 1. Prosjekteksamen  i gruppe på 2–4 studenter
 2. Muntlig eksamen i gruppe på 2–4 studenter

Begge deler teller 50 %. Vurderingsuttrykk er A–F.

Veien videre

Etter å ha fullført og bestått Veiledning og coaching, emne 1 og 2 kan du fortsette på emne 3, Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser.

Du har valgt:

Veiledning og coaching, emne 1+2, Arendal/Kristiansand H-22

Veiledning og coaching emne 1+2 er et deltidsstudium som går over 1. skoleår og gir 30 stp ved bestått eksamen. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
30600
Undervisningstimer:
108
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
Sept. -22
Slutt:
27.05.2023
Søknadsfrist
07.10.2021
Kursid:
3763974847