Innføring i spesialpedagogikk

Studiet Innføring i spesialpedagogikk er grunnet i behovet for spesialpedagogisk kunnskap for de som arbeider i barnehage, skolefritidsordning eller på ulike trinn i opplæringsforløpet, og som ikke har pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Denne yrkesgruppen har et stort ansvar og derav behov for spesialpedagogisk kunnskap for bedre å kunne tilrettelegge arbeidet med barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Om studiet

Dette lærer du

Studiet er delt inn i to emner:

Grunnleggende forståelse for det spesialpedagogisk arbeidet

Emnet legger vekt på å gi deg en grunnleggende forståelse for det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Det rettes særlig fokus mot rammefaktorer, sentrale begreper og etiske prinsipper. Emnet vil gi deg kunnskap om barn og unges utvikling og gi muligheter til å reflektere over ulike spesialpedagogiske tiltak.

Læring og utvikling for grupper med særskilte opplæringsbehov

Emnet har fokus på ulike typer lærevansker hos barn og unge. Det legges vekt på evnen til å se muligheter og utfordringer i et individ- og systemperspektiv. Du skal kunne anvende teori og vise evne til kritisk tenkning ved vurdering av ulike tiltak og opplæringsbehov.  

Hvem er studiet for

Studiet  passer for deg som arbeider i barnehage, skolefritidsordning eller på ulike trinn i opplæringsforløpet, uten pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Studiet er også aktuelt for deg som arbeider med opplæring eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov, for eksempel innen idrett og annen frivillig virksomhet.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Du blir tatt opp som student ved OsloMet - storbyuniversitetet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner.

Forelesere

Alle forelesere er ansatt ved, eller har faglig godkjenning fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

1. semester:  Muntlig eksamen i grupper på 3-5 studenter
2. semester:  Individuell prosjekteksamen

Veien videre

Innføring i spesialpedagogikk kan tas som et enkeltstående emne.

Du kan også gå videre med andre spesialpedagogiske emner.    

Du har valgt:

Innføring i spesialpedagogikk Drammen H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
25200
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
17.09.2022
Slutt:
27.05.2023
Kursid:
3764713047

Lignende kurs

Innføring i spesialpedagogikk, 30 studiepoeng

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Drammen
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Dager:
Ons, Fre, Lør
Start:
24.09.2021
Slutt:
28.05.2022
Søknadsfrist
22.09.2021
Kursid:
3640543047

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris:
25200
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
10.09.2022
Slutt:
27.05.2023
Kursid:
3764730402