Prosjektledelse

I dette emnet får du innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får også innføring i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter.

Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

  • strategisk forankring av prosjekter
  • organisering av prosjekter
  • planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • lederrollen i prosjektarbeid
  • gruppe- og teamprosesser i prosjekter
  • informasjonsarbeid knyttet til prosjekter

Hvem er studiet for

Faget passer for deg som ønsker kunnskap om prosjektarbeid og prosjektledelse.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Du blir tatt opp som student ved Nord universitet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over ett semester. Undervisningen består av nettforelesninger og- seminarer.

Forelesere

Foreleserne kommer fra Nord universitet og seminarlederne er fagpersoner med bred erfaring fra arbeidslivet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen eller skoleeksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss