Coaching og relasjonsledelse emne 3

Coaching og relasjonsledelse gir deg verktøy for å kunne lede og utvikle deg og dine medarbeidere til faglig og personlig vekst.

I emne 3 lærer du om  verdibasert ledelse, relasjonsledelse og coachende lederstil som verktøy og metode for utvikling av organisasjonskultur.

Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Om studiet

Dette lærer du

Den coachende lederstilen ses i sammenheng med andre former for utøvende lederskap, og du bevisstgjøres på muligheter og begrensninger ved bruk av coachende verktøy og metoder i endrings- og utviklingsprosesser.  

  • lærende organisasjoner
  • ledelse av endrings- og utviklingsprosjekter ved hjelp av coachende  tilnærming
  • muligheter og begrensninger ved bruk av coachende verktøy og metoder i utviklingsprosesser
  • coaching som metode i konflikthåndtering på organisasjonsnivå
  • makt- og ansvarsforhold på organisasjonsnivå
  • verdier og kultur i lærende organisasjoner

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker å utvikle din kompetanse innen ledelse.

Opptakskrav

Du må ha fullført Coaching og relasjonsledelse emne 2Veiledning og coaching emne 2 eller tilsvarende for å starte på studiet.

Du blir tatt opp som student ved OsloMet - storbyuniversitetet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, dialog, refleksjonsnotater, arbeid i grupper, caseøvelser og rollespill.

Du skal også planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til i egen eller annen egnet organisasjon. Planleggingen skjer i grupper på mellom 3-5 deltakere som tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra egen organisasjon. 

Studiet gjennomføres vanligvis som 8 samlinger á 2 dager over to semestre.

Forelesere

Foreleserne er ansatt ved, eller har faglig godkjenning fra, OsloMet - storbyuniversitetet.

Finansiering

De fleste av våre studier er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Eksamen

Skriftlig prosjekteksamen som gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere. Det er anledning til å søke om å avlegge eksamen individuelt.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Florø, Comfort Hotell Florø
Samlet pris:
42900
Undervisningstimer:
91
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Start:
26.01.2021
Slutt:
14.10.2021
Søknadsfrist
10.01.2021
Kursid:
3613636900