Coaching og relasjonsledelse emne 2

Coaching og relasjonsledelse gir deg verktøy for å kunne lede og utvikle deg og dine medarbeidere til faglig og personlig vekst.

I emne 2 styrker du din kompetanse innen ledelsesbasert teamcoaching.

Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

På studiet lærer du ulike modeller for kommunikasjon og ledelse på gruppe/teamnivå med hovedvekt på relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Du blir kjent med begreper som gruppepsykologi, gruppedynamikk og utviklingsfaser i grupper.

Disse temaene inngår:

  • coaching som metode i ledelse
  • prinsipper, muligheter og utfordringer i ledelsesbasert teamcoaching
  • gruppen/teamet som læringsarena
  • gruppepsykologi og gruppedynamikk
  • samspillsprosesser, konflikter og motstand i coaching
  • etikk i coaching og relasjonsledelse

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen ledelse.

Opptakskrav

Du må ha fullført Coaching og relasjonsledelse emne 1Veiledning og coaching emne 1 eller tilsvarende for å starte på studiet.

Du blir tatt opp som student ved OsloMet- storbyuniversitetet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger, dialog, arbeid i grupper, caseøvelser, rollespill og refleksjonsnotater.

I løpet av studiet skal du planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team eller grupper. Planleggingen skjer i grupper på mellom 3-5 deltakere, mens hver deltaker gjennomfører 2 coachingsamtaler. Utgangspunktet er aktuelle problemstillinger fra din arbeidssituasjon som gjøres til gjenstand for refleksjon og utvikling.

Studiet gjennomføres vanligvis som 4 samlinger á 2 dager over ett semester.

Forelesere

Foreleserne er ansatt ved, eller har faglig godkjenning fra, OsloMet - storbyuniversitetet.

Finansiering

De fleste av våre studier er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Eksamen

Eksamen er todelt. Del 1 er en skriftlig prosjekteksamen i gruppe og del 2 er en muntlig gruppeeksamen.

Eksamen gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere.

Det er anledning til å søke om å avlegge eksamen individuelt.

Veien videre

Etter å ha fullført emne 1 og 2 kan du fortsette med emne 3, og oppnå en årsenhet innen Coaching og relasjonsledelse, totalt 60 studiepoeng.

Emne 3: Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner - 30 sp.