Coaching og relasjonsledelse emne 1

Coaching og relasjonsledelse gir deg verktøy for å kunne lede og utvikle deg og dine medarbeidere til faglig og personlig vekst.

På studiet øker du din kompetanse i coaching og relasjonsledelse, med fokus på den coachende lederstilen. Emne 1 fokuserer på coaching som metode for en verdibasert og relasjonsorientert ledelse.

Vi tilbyr studiet i samarbeid med Oslo Met.

Om studiet

Dette lærer du

Du utvikler dine ferdigheter i en til en kommunikasjon og relasjonsbygging gjennom eksempler og praktiske øvelser kombinert med grunnleggende teori.

Disse temaene inngår:

  • prinsipper, sentrale begreper og utfordringer i coaching
  • coaching i verdibasert og relasjonsorientert ledelse
  • verktøy og strategier i kommunikasjon
  • relasjonsbygging

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker kompetanseheving innen ledelse.

Opptakskrav

Det er ingen krav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Du blir tatt opp som student ved OsloMet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Studiet består av forelesninger, dialog, refleksjonsnotater, arbeid i grupper, caseøvelser og rollespill.

Du skal også utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål og gjennomføre 2 samtaler der du benytter coaching. Utgangspunktet er aktuelle problemstillinger fra din arbeidssituasjon som gjøres til gjenstand for refleksjon og utvikling.

Studiet gjennomføres vanligvis som 4 samlinger á 2 dager over ett semester.

Forelesere

Foreleserne er ansatt ved, eller har faglig godkjenning fra, Oslo Met.

Finansiering

De fleste av våre studier er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Eksamen

Du går opp til skriftlig, individuell prosjekteksamen.

Veien videre

Etter å ha fullført emne 1 kan du fortsette med emne 2 og emne 3, og oppnå en årsenhet innen Coaching og relasjonsledelse, totalt 60 studiepoeng.

Emne 2: Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching - 15 sp.

Emne 3: Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner - 30 sp.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Øst
Samlet pris:
29400
Undervisningstimer:
56
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
20.01.2021
Slutt:
29.04.2021
Søknadsfrist
10.01.2021
Kursid:
3611540105