Utlendingsrett (10 sp)

Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får god forståelse om:

  • reglene og kriteriene for beskyttelse - asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag
  • reglene og kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning
  • samspillet mellom strafferett og utlendingsrett
  • retten til familiegjenforening, familieliv, og prinsippet om "barnets beste"
  • arbeidsinnvandring som belyser spenningen mellom de positive aspekter knyttet til et samfunns behov for arbeidskraft og de negative sider knyttet til blant annet sosial dumping, smugling og menneskehandel
  • forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp

Du vil kunne tolke rettskilder som utlendingsloven, konvensjoner, soft-law fra UNHCR, og nasjonal rettspraksis fra domstolene og forvaltningsorganer, sammen med internasjonal rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolene, og anvende disse på konkrete tilfeller. Videre vil du kunne forklare reglene for visumplikt og visumfrihet og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid og familieinnvandring.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for alle som jobber i forhold til innvandring i like roller i kommunal forvaltning. Det passer også for alle som jobber med disse problemstillingene i eksempelvis UDI, UNE, private advokatfirma, og humanitærorganisasjoner, som Flyktningehjelpen og NOAS.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Emnet er godkjent av Lånekassen. For å få støtte må du ha minimum halv studieprogresjon, som tilsvarer 15 studiepoeng per semester.

Les mer om villkårene for støtte her. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.
Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss