Skatterett grunnleggende (10 sp)

Emnet omhandler inntektsskatterett. Det er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. Sentrale regler om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer, hører med.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Skatterett I – Grunnleggende skatterett JUR1981 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Studiet gir deg en grunnleggende innsikt i skatterettslige problemstillinger, og bidrar til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (for eksempel hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler og for valg av selskapsform).

Du lærer om og får god forståelse av:

 • skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse)
 • skattesubjektene, herunder om fysiske personer og de sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere
 • reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet og fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt
 • fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter
 • kapitalgevinster og  –tap
 • tidfestingsregler
 • reglene om skattepliktig personinntekt
 • rettskildene i skatteretten, herunder om omgåelsesproblemet i skatteretten.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber med eller har interesse for skatterettslige problemstillinger og hvordan disse innvirker på andre rettsområder, og som ønsker å øke sin kompetanse på dette fagområdet.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet.Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse (Universitetet i Oslo) og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisningen er nettbasert og skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

 • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
 • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
 • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.