Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng)

Emnet omhandler rettsreglene om næringslivets kjennetegn, dvs. vernet for varemerker og andre varekjennetegn, firma og forretningsnavn for øvrig, og rettsreglene om patent på tekniske oppfinnelser.

Du får kunnskap om sentrale immaterialrettslige fag, og et godt grunnlag for arbeid med immaterialrett i praksis, som advokat, rådgiver eller i forvaltningen.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Patent- og varemerkerett JUR1820 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får en god forståelse av:

  • de sentrale delene av det norske og det internasjonale regelverket for beskyttelse av varemerker og andre forretningskjennetegn og patenter
  • hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern
  • hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene
  • hovedtrekkene i prosessene ved registreringssøknader
  • hovedprinsippene for rettighetshåndtering og sanksjoner
  • hvordan den internasjonale retten, herunder EU/EØS-retten og Den europeiske patentkonvensjon (EPC), påvirker norsk rett
  • faktiske og teknologiske forhold som spiller inn ved fastsettelsen av rettsvernet

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber med immatrialrett i praksis, eller som rådgiver i forvaltningen. Det er også relevant, for deg som er gründer og ønsker god kjennskap til rettsreglene for varemerke og patent.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.