Kommunalrett (10 studiepoeng)

Kommunalrett omhandler rettsreglene om lokalt og regionalt demokrati og gir innsikt i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring. Kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse. De er ikke en del av statsforvaltningen, men har likevel ansvar for store deler av de oppgavene som er lagt til den offentlige forvaltningen i Norge.

Faget omfatter først og fremst organiseringen av kommuner og fylkeskommuner som rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, hovedtrekkene ved deres rettslige handleevne og nasjonale myndigheters adgang til styring og kontroll.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Kommunalrett JUR1580 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får en god forståelse av:

  • organisering av kommunal forvaltning, herunder folkevalgte organer og administrasjon, delegasjon og representasjon, kommunesamarbeid og folkevalgtes rettigheter og plikter
  • saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven og kommuneloven om møte, vedtak, klage, habilitet, offentlighet, innbyggerinitiativ
  • kommunelovens generelle regler, regler om økonomiforvaltning og hovedtrekk i særlovgivningen med særlig vekt på plan- og bygningsrett og på helse- og omsorgstjenester

Studiet omhandler også statens styring av den kommunale forvaltningen, så som statsforvaltningens kompetanse etter kommuneloven, derunder lovlighetskontroll og økonomisk kontroll, og statsforvaltningens kompetanse etter forvaltningsloven og utvalgte deler av særlovgivningen, særlig regler om delt vedtakskompetanse, klage og tilsyn.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe i kommunal eller fylkeskommunal sektor, og folkevalgte, som ønsker økt kompetanse om kommunal organisering og forvaltning.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet.

Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Man
Start:
09.01.2023
Slutt:
27.03.2023
Kursid:
3768860101