Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap

1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett,  erstatningsrett og familie- og arverett.

Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Sted

Endre

Studiepoeng60
Varighetto semestre
Pris52 000,-

Om studiet

Dette lærer du

  • Ex. phil. (10 sp)

Faget er delt opp i to emner. Emne I: Filosofi og vitenskapsteori og Emne II: Logikk og argumentasjonsteori.

JUS1111 Privatrett I består av fagområdene:

  • Rettskilder til fots (1 sp)
  • Avtale- og kjøpsrett (10 sp)
  • Erstatningsrett (9 sp)  

JUS1211 Privarett II består av fagområdene:

  • Juridisk metodelære (7stp)
  • Familie- og arverett (12stp)
  • Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innenfor privatrettslige fag, og for deg som senere vil søke opptak til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen.

Dersom du ønsker å ta eksamen som privatist må du enten være registrert med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse ved UiO, eller søke for å bli tatt opp som enkeltemnestudent.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller nettstudier.

Klasseromsundervisningen foregår på ettermiddag/kveld og er basert på forelesninger, gruppearbeid, veiledning.

Nettstudiet er spesielt tilpasset deg som ønsker en fleksibel studiemodell, eller bor langt unna studiestedet. Som nettstudent får du opptak av forelesninger, delta på interaktiv seminarundervisning og interaktivt gruppearbeid. Studietilbudet er tilsvarende det som tilbys ved campus.

Studiet går over to semester.

Forelesere

Alle våre forelesere og seminarledere er jurister/advokater med embetseksamen. I tillegg har de god undervisningserfaring.

Finansiering

Studiet er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

Du avlegger eksamen i:

  1. Ex. phil.: individuell, skriftlig eksamen på 6 timer
  2. Privatrett I: individuell, skriftlig eksamen på 6 timer
  3. Privatrett II: individuell, skriftlig, eksamen på 6 timer

Eksamen i ex. phil. avlegges ved NTNU i høstsemesteret.

Eksamen i privatrett I og II avlegges ved Universitetet i Oslo, en om høsten og en om våren. Du kan også ta begge eksamenene om våren.

Veien videre

Hvis du ønsker å fortsette på mastergraden i rettsvitenskap ved UiO, må du søke opptak til hele masterstudiet via Samordna Opptak.

Dersom du får plass på masterstudiet, vil du få fritak for de eksamener du allerede har bestått og blir innpasset i studiet på det nivået du har nådd.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato