Jus – 1. avdeling rettsvitenskap

1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet  fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett,  erstatningsrett og familie- og arverett.

Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Sted

Endre

Studiepoeng50
Varighet2 semestre
1. avd. rettsvitenskap

Om studiet

Dette lærer du

Etter studiet skal du kunne drøfte løsninger på praktiske, konkrete problemstillinger i samsvar med fagtradisjonen. 1. avdeling er delt opp i fagene Privatrett I og Privatrett II.

Privatrett I består av følgende emner:

 • Rettskilder til fots (1 stp)
 • Avtale- og kjøpsrett (10 stp)
 • Erstatningsrett (9 stp)

Privatrett II består av følgende emner:

 • Juridisk metodelære (7 stp)
 • Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)
 • Familie- og arverett (12 stp)

Hvem er studiet for

Studiet passer både for deg som ønsker kompetanseheving innen privatrett og deg som senere vil søke opptak til masterstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen.

Dersom du ønsker å ta eksamen som privatist må du enten være registrert med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse ved UiO, eller søke for å bli tatt opp som enkeltemnestudent.

Gjennomføring

Utdanningen går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Den er basert på forelesninger, oppgaveløsing og kollokviegrupper.

Forelesere

Alle våre forelesere er jurister/advokater med embetseksamen. De har i tillegg god undervisningserfaring.

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

 Du avlegger privatisteksamen i:

 • Privatrett I: individuell, skriftlig eksamen på 6 timer.
 • Privatrett II: Individuell, skriftlig eksamen på 6 timer.

Eksamen avlegges ved Universitetet i Oslo.

Veien videre

Hvis du ønsker å fortsette på mastergraden i rettsvitenskap ved UiO, må du søke opptak til hele masterstudiet via Samordna Opptak.

1.avdeling rettsvitenskap tilsvarer, sammen med ex-phil, det første året av femårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Dersom du får plass på masterstudiet, vil du få fritak for de eksamener du allerede har bestått og blir innpasset i studiet på det nivået du har nådd.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg studiet

 • Pris kr 41 400 + kr 2 000 i registreringsavgift som ikke vil bli refundert ved avmelding
 • Timer 180
 • Tidspunkt 10.00 - 14.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Man, Tir
 • Start3. september 2019
 • Slutt10.12.2019
Ved å klikke "meld meg på" forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift. Registreringsavgiften vil ikke bli refundert ved avmelding.