Folkerett (10 sp)

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.

Den gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Folkerett JUROFF1410 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får god forståelse om blant annet:

 • folkerettens karakter og betydning som rettssystem, folkerettens kilder og metode
 • begrepet stat, reglene om opprettelse og opphør av stater, statenes representasjon, rettigheter og plikter
 • statens myndighet på ulike territorium
 • traktatretten
 • FN, herunder reglene om generalforsamlingen og sikkerhetsrådet og om selvforsvar i FN-pakten
 • Individenes stilling i folkeretten, inklusive rammeverkene for internasjonale menneskerettigheter
 • løsning av tvister gjennom internasjonale domstoler, spesielt Den internasjonale domstolen i Haag, og gjennom voldgift
 • folkerettens virkninger i norsk rett

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber med internasjonale forhold eller har interesse for ulike deler innenfor folkeretten, og som ønsker økt kunnskap om dette fagområdet.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

 • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
 • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
 • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Folkerett V23

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.Den gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Folkerett JUROFF1410 som enkeltemnestudent ved UiO

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Start:
18.01.2023
Slutt:
18.04.2023
Kursid:
3808190484