Bygge- og entrepriserett (10 sp)

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.

De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Bygge- og entrepriserett JUR1220 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får en god forståelse av:

 • rettskildesituasjonen innen entrepriseretten
 • entreprenørenes sentrale forpliktelser
 • vederlags- og oppgjørsreglene innen entrepriseretten, herunder endringer, og retten til vederlagsjustering og fristforlengelse som følge av endring
 • risikoen for oppfyllelsesvanskeligheter innen entrepriseretten, forsinkelse, retten til fristforlengelse, forsering og forsinkelsesbeføyelsene
 • mangler ved kontraktarbeidet
 • overtakelse av kontraktarbeidene, herunder overtakelsesmåtene, gjennomføringen av overtakelsesforretninger og overtakelsesvirkningene
 • ulike vederlagsformater og reglene om betalingen av entreprenørens vederlag
 • regler for avbestilling

Det blir også gjennomgått organisering av en byggesak og viktige forhold knyttet til inngåelsen av entrepriseavtaler og deres betydning for fastleggingen av innholdet av entreprisekontraktene.

Sentralt i studiet er standarden NS 8405:2008 "Norsk bygge- og anleggskontrakt", og i forbrukerforhold lov 13. juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). Forholdet til de offentlige myndigheter så som byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber i ulike roller innenfor byggebransjen, og som ønsker mer kunnskap om regelverket og praktiske forhold innenfor dette fagområdet.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet.Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

 • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
 • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
 • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Bygge- og entrepriserett V23

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Start:
18.01.2023
Slutt:
26.04.2023
Kursid:
3808200484