Barnerett (10 studiepoeng)

Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. 

Målet er å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, og samtidig å gi kunnskap som er praktisk anvendbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får forståelse i:

  • de fire generelle prinsippene (ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling og retten til å bli hørt)
  • barns rett til familie og omsorg, herunder rettigheter for barn med funksjonshemming
  • foreldreansvarets innhold (herunder reglene om barnets med- og selvbestemmelsesrett),
  • prinsippene i barnevernretten, herunder det offentliges rett til å gripe inn med ulike tiltak
  • barnevernsystemets oppbygning og saksbehandlingen i barnevernssaker

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som jobber med barn og har behov for juridisk kompetanse innen barns rettigheter.

Emnet er spesielt relevant for ansatte innenfor kommunal eller statlig forvaltning, for eksempel barnevernsansatte, sosionomer, psykologer, rettssakkyndige og jurister som jobber eller ønsker å jobbe innenfor dette fagområdet.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse (Universitetet i Oslo) og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen. 

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Barnerett V23

Emnet for barneretten er de spørsmål som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det går på tvers av ulike rettsområder og med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensj

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Start:
09.01.2023
Slutt:
06.03.2023
Søknadsfrist
01.01.2023
Kursid:
3796650484