Arbeidsrett kollektiv del (10 studiepoeng)

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området.

Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. 

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Arbeidsrett – kollektiv del JUR1512 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får god forståelse i:

  • arbeidsrettens grunnleggende bakgrunn og begrunnelser, herunder trekk ved det norske arbeidsmarked og arbeidslivets organisasjoner
  • arbeidsrettens begrepsapparat og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering
  • arbeidsrettslige kilder og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, og mellom nasjonal og internasjonal rett, samt den rettslige reguleringen på sentrale områder i den kollektive arbeidsretten

Du får et godt grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område.

Du vil kunne identifisere relevante problemstillinger, analysere og drøfte rettsspørsmål på den kollektive arbeidsrettens område.

Videre vil du kunne løse og ta stilling til rettsspørsmål knyttet til fagområdet, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som jobber med eller har interesse for arbeidsrettslige problemstillinger innenfor offentlig eller privat virksomhet. Det passer også godt for deg som er tillitsvalgt.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. 

Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Arbeidsrett - kollektiv del V23

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området.Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Start:
16.01.2023
Slutt:
13.03.2023
Søknadsfrist
01.01.2023
Kursid:
3796680484