Arbeidsrett individuell del (10 studiepoeng)

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor. 

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Arbeidsrett individuell del JUR1511 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO)

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer om rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som følge av arbeidsavtalen og deres arbeidsforhold forøvrig, og om hvordan en arbeidsavtale blir til og kan bringes til opphør. Du lærer og får god forståelse i:

  • arbeidsrettens ideologiske grunnlag og utgangspunkter for arbeidsrettslig regulering
  • ulike faglige tilnærminger til arbeidsrettslig regulering
  • trekk ved det norske arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisasjoner
  • rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den individuelle arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett
  • den rettslige regulering på sentrale områder i den individuelle arbeidsretten
  • å kunne identifisere relevante problemstillinger innenfor fagområdet, og forstå begreper og betydningen av ulike rettskildefaktorer
  • å  kunne gjennomføre drøftelser av relevante spørsmål og foreta en kritisk vurdering av problemstillinger og drøftelser av faglige spørsmål innenfor arbeidsrettens område

Studiet skal gi deg grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den individuelle arbeidsrettens område. Emner gir deg også et godt grunnlag for videre studier av arbeidsrettslige emner, herunder emnet Arbeidsrett – den kollektive delen

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som jobber med eller har interesse for arbeidsrettslige problemstillinger innenfor offentlig eller privat virksomhet. Det passer også godt for deg som er tillitsvalgt.

Opptakskrav

Det er ikke krav til juridiske forkunnskaper. Det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse ved UiO, eller søke om å bli tatt opp som enkeltemnestudent. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som virtuelt klasserom. Den består av forelesninger, gruppearbeid og øvingsoppgaver. 

Virtuelt klasserom

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Du har valgt:

Arbeidsrett - individuell del H22

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Start:
29.08.2022
Slutt:
24.10.2022
Søknadsfrist
03.11.2021
Kursid:
3772300484